Η αίτηση ακύρωσης της πανελλήνιας ομοσπονδίας συνταξιούχων ΔΕΗ (της οποίας τυγχάνω νομικός σύμβουλος) κατά της ΔΕΗ για την πώληση των μετοχών του ΑΔΜΗΕ, ορίστηκε να συζητηθεί στην ολομέλεια του ΣΤΕ (μετ’ αναβολήν) για την 5/12/2014. επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της αίτησης ακύρωσης.