Αναλυτικά η απόφαση του Α’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα θύματα της ασφαλιστικής εταιρείας «Ασπίς-Πρόνοια Α.Ε. Γενικών Ασφαλίσεων».