Ακύρωση παράνομης απόλυσης ΑΜΕΑ σε επιχείρηση ιδιωτικού τομέα