Απόφαση επιδίκασης άδειας ανατροφής τέκνων σε υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισμού