Απόφαση αναγνώρισης ως υπαλλήλου κομμωτηρίου και επιδίκασης ανάλογης αποζημίωσης απόλυσης