Απόφαση επιδίκασης ανθυγιεινού επιδόματος σε υπαλλήλους Νοσηλευτικού Ιδρύματος