Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστά νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Το δικηγορικό γραφείο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ν. ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ενδέχεται να προκύψει από τη χρήση των σχετικών πληροφοριών.  Οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν αντικαθιστούν την παροχή νομικών υπηρεσιών, και η πρόσβαση σε αυτές δεν συνεπάγεται δημιουργία σχέσης εντολής ανάμεσα στον αναγνώστη και στους συνεργάτες της Εταιρείας.